Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP » Zoznam odborných hodnotiteľov

Zoznam odborných hodnotiteľov

ODBORNÍ HODNOTITELIA
PhDr. Karin Bugalová
PaedDr. Marián Cipár
Jarmila Feketová
PhDr. Mária Hucíková
Mgr. Peter Kulifaj
Michal Oláh
Ing. Štefan Repko
Mgr. Katarína Slamená
Mgr. Barbora Vávrová