Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

KÓD ŽIADATEĽ NÁZOV PROJEKTU CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SCHVÁLENÉ  NFP KOLO VÝZY
NFP312020D943 Vidiek, nezisková organizácia Podpora zamestnania mladých ľudí v Giraltovciach a okolí 108 572,43 € 104 956,97 € 1
NFP312020F465 Živnostenské spoločenstvo mesta Zvolen Živnostník alebo zamestnanec 149 676,58 € 144 692,35 € 1
NFP312020F467 Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku Zdvihnime príležitosť  a  poďme 149 624,58 € 144 642,08 € 1
NFP312020F297 PSI v Dunajskej Strede Podpora na zlepšenie samo-zamestnávania mladých ľudí 82 515,99 € 79 768,21 € 1
NFP312020F429 Centrum voľného času Sečovce Podpora samozamestnania v regióne Sečovce 108 572,43 € 104 956,97 € 1
NFP312020F433 Spišský spolok Samozamestnanie mladých Spiša 155 142,26 € 149 976,02 € 1
NFP312020I310 Creative Industry Košice, n.o. Biznis academy - podpora zamestnanosti mladých kreatívcov 30 624,86 € 29 605,05 € 2
NFP312020G695 Občianske združenie Miniregion 21 Podpora zamestnanosti obcí mikroregiónu Hanušovce nad Topľou 81 607,23 € 78 889,71 € 2
NFP312020K310 MARBIS, s.r.o. Uplatnenie mladých ľudí na trhu práce v regióne Horný Šariš 157 243,13 € 146 770,74 € 3
NFP312020L771 StavStar s.r.o. Zodpovednosťou k úspechu 50 635,27 € 47 262,96 € 3