Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Zoznam odborných hodnotiteľov

Zoznam odborných hodnotiteľov

ODBORNÍ HODNOTITELIA:
PhDr. Karin Bugalová
PaedDr. Marián Cipár
Ing. Lívia Klimentová
Ing. Peter Malatinský 
Ing. Iveta Mitriková
Ing. Marián Paholok
Ing. Július Seman
JUDr. Elena Sivová; 
Ing. Zlatica Skákalová
Mgr. Katarína Slamená