Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Poznámka: pri 2. kole výzvy nebola predložená ŽoNFP

 

KÓD ŽIADATEĽ NÁZOV PROJEKTU CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SCHVÁLENÉ  NFP KOLO VÝZY
NFP312020D647 TENENET o.z. Zamestnanie pre mladých so zdravotným znevýhodnením 148 490,63 € 143 545,89 € 1
NFP312020F694 Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. skrátený názov APZ n.o. Inovatívne nástroje zamestnateľnosti a zamestnanosti OZP na OTP 130 045,24 € 125 714,73 € 1