Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Zoznam odborných hodnotiteľov

Zoznam odborných hodnotiteľov

ODBORNÍ HODNOTITELIA:
Ing. Lívia Klimentová
Ing. Július Seman
Mgr. Katarína Slamená
JUDr. Elena Sivová