Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Výzvy » Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“, v menej rozvinutých regiónoch, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP.

Termín uzavretia 4. kola je stanovený na 31.08.2018

Znenie výzvy: 

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 (PDF, 843 kB)

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 (docx, 215 kB) so sledovaním zmien