O agentúre » Dopytové projekty » Výzvy » Informácia o oprave chyby v prílohe č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Informácia o oprave chyby v prílohe č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

 

Dovoľujeme si informovať žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 na predkladanie žiadostí o NFP, že dňa 21.12. 2017 bola pôvodne zverejnená príloha č. 6 k tejto výzve s názvom: „Prieskum trhových cien“ zmenená z dôvodu nesprávne priradenej prílohy k výzve.

- AKTUÁLNA príloha č. 6 k tejto výzve s názvom: „Prieskum trhových cien

Pôvodne zverejnená príloha č. 6 k tejto výzve s názvom: „Prieskum trhových cien“ (Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01: Plnomocenstvo )

Prosíme žiadateľov, aby používali aktualizovanú verziu uvedenej prílohy k výzve.

Vopred ďakujeme.