O agentúre » Dopytové projekty » Výzvy » Informácia o oprave chyby prílohy č. 3 k prílohe č. 12 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Informácia o oprave chyby prílohy č. 3 k prílohe č. 12 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

 

Dovoľujeme si informovať žiadateľov, že k výzve OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností je zverejnená aktualizácia Prílohy č. 3 s názvom Pracovný výkaz pre odborný personál, ktorá je súčasťou Prílohy č. 12 Špecifické pravidlá k vybraným podmienkam poskytnutia príspevku určených vo výzve.

 

Zdôvodnenie:

V pôvodne zverejnenej verzii predmetnej prílohy bolo pod tabuľkou uvedené:

-       nesprávne upozornenie týkajúce sa prezenčnej listiny namiesto pracovného výkazu a 

-       nesprávne číslo prílohy prezenčnej listiny účastníkov, na ktorú sa pracovný výkaz odkazuje.

Uvedená nesprávnosť vznikla omylom – pripojením staršej verzie predmetnej prílohy pri finalizácii príloh.

 

AKTUÁLNA príloha č. 3 k tejto výzve s názvom: „Pracovný výkaz pre odborný personál“

Pôvodne zverejnená príloha č. 3 k tejto výzve s názvom: „Pracovný výkaz pre odborný personál“

 

Prosíme žiadateľov, aby používali aktualizovanú verziu uvedenej prílohy k výzve.

Ďakujeme