Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » ARCHÍV - OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

ARCHÍV - OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

 

Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 (Formát PDF, 557 kB) - platné do 30.05.2018

Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 (Formát pdf, 554 kB) - platné do 22.3.2018

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (Formát RTF, 2105 kB) - platné do 22.03.2018

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Súhrnné čestné vyhlásenie (Formát RTF, 1992 kB) - platné do 22.3.2018

Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 (formát pdf, 543 kB) - platné do 14.3.2017

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Súhrnné čestné vyhlásenie (Formát RTF, 1967 kB) - platné do 14.3.2017