Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » Informácia o oprave chyby pri písaní v prílohe k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Informácia o oprave chyby pri písaní v prílohe k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 na predkladanie žiadostí o NFP, že dňa 15.12.2016 bola pôvodne zverejnená príloha k tejto výzve s názvom: „Príloha č. 1-4 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Rozpočet projektu s návodom“ pozmenená, a to z dôvodu opravy chyby pri písaní. 

- AKTUÁLNA príloha č. 1-4 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Rozpočet projektu s návodom (oprava 15.2.2016)

Pôvodne zverejnená príloha č. 1-4 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Rozpočet projektu s návodom

Prosíme žiadateľov, aby používali aktualizovanú verziu uvedenej prílohy k výzve.

Vopred ďakujeme.