Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » ARCHÍV - OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

ARCHÍV - OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (PDF, 548 kB) - platné do 30.05.2018

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (PDF, 548 kB) - platné do 22.03.2018

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (PDF, 540 kB) - platné do 22.03.2018 

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Súhrnné čestné vyhlásenie (DOC, 173 kB) - platné do 22.03.2018

Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (PDF, 540 kB) - platné do 14.03.2018

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Súhrnné čestné vyhlásenie (RTF, 1965 kB) - platné do 14.03.2018