Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Výzvy » Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 (ďalej len "výzva"), ktorou sa výzva mení z otvorenej na uzavretú s dátumom uzavretia k 15.07.2017. Zmena je účinná k 15.06.2017 a má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") rozpracované pred 15.06.2017 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať, z tohto dôvodu bude potrebné tieto ŽoNFP vytvoriť opätovne.

Zmena č. 2 výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 a jej zdôvodnenie (formát PDF, 315 kB) 

Výzva OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 (formát PDF,  476 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 - so sledovaním zmien (formát PDF, 526 kB)