Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Výzvy » Informácia o oprave chyby v prílohe č.4 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Informácia o oprave chyby v prílohe č.4 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 na predkladanie žiadostí o NFP, že dňa 12.1.2017 bola pôvodne zverejnená príloha č. 4 k tejto výzve s názvom: „Zoznam merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom“ zmenená z dôvodu nesprávne priradenej prílohy k výzve.

AKTUÁLNA príloha č. 4 k tejto výzve s názvom: „Zoznam merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom“

Pôvodne zverejnená príloha č. 4 k tejto výzve s názvom: „Zoznam merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom“

Prosíme žiadateľov, aby používali aktualizovanú verziu uvedenej prílohy k výzve.

Vopred ďakujeme.