Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Výzvy » Informácia o oprave chyby v prílohe č.12 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Informácia o oprave chyby v prílohe č.12 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Dovoľujeme si Informovať žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 na predkladanie žiadostí o NFP, že dňa 18.1.2017 bola pôvodne zverejnená Príloha č. 12 k tejto výzve s názvom: „Dohoda o účasti v projekte“ zmenená z dôvodu nesprávne priradenej prílohy k výzve.

- AKTUÁLNA príloha č. 12 k tejto výzve s názvom: „Dohoda o účasti v projekte“

Pôvodne zverejnená príloha č. 12 k tejto výzve s názvom: „Dohoda o účasti v projekte“

Prosíme žiadateľov, aby používali aktualizovanú verziu uvedenej prílohy k výzve.

Vopred ďakujeme.