Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Výzvy » Informácia o oprave chyby v prílohe č.17 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Informácia o oprave chyby v prílohe č.17 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Dovoľujeme si Informovať žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 na predkladanie žiadostí o NFP, že dňa 11.1.2017 bola pôvodne zverejnená príloha č. 17 k tejto výzve s názvom: „Rozpočet projektu s podrobným komentárom“ zmenená z dôvodu zle nastavenej funkcionality rozbaľovacieho zoznamu.

- AKTUÁLNA príloha č. 17 k tejto výzve s názvom: „Rozpočet projektu s podrobným komentárom“ (11. 01. 2017)

- Pôvodne zverejnená príloha č. 17 k tejto výzve s názvom: Rozpočet projektu s podrobným komentárom"

Prosíme žiadateľov, aby používali aktualizovanú verziu uvedenej prílohy k výzve.

Vopred ďakujeme.