Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Výzvy » ARCHÍV - OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

ARCHÍV - OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Výzva OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 (formát pdf, 479kB) - platné do 14.3.2017

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01: Súhrnné čestné vyhlásenie (formát RTF, 1754 kB) - platné do 14.3.2017

Príloha č. 17 Rozpočet projektu s podrobným komentárom (formát XLS, 173 kB) - platné do 14.3.2017