Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Portréty z projektov

Portréty z projektov

Príbehy osôb, v živote ktorých zohrala podpora Európskeho sociálneho fondu, sprostredkovaná prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja, mimoriadnu úlohu.

 


Poznámka

Fond sociálneho rozvoja sa snaží priblížiť projekty, ktoré projektoví manažéri hodnotia ako úspešné, v rámci ktorých boli dosiahnuté mimoriadne výsledky, prípadne uskutočnili sa nejaké mimoriadne udalosti.  Osoby, ktorých portréty FSR prináša, sa vyberajú náhodne. Texty v tomto priečinku boli vyhotovené na základe dokumentácie v ITMS a priameho kontaktu s realizátormi a účastníkmi projektov. Nevyužili sa, ani sa nebudú využívať v oficiálnej dokumentácii, cieľom je iba prezentácia aktivít, aké sa realizujú prostredníctvom výziev vyhlasovaných FSR.


Renáta Žigová: Pomocníčka aj autorita z nadšenia

Renáta pracovala v minulosti ako asistentka terénneho sociálneho pracovníka.

Renáta Šimková: Môj svet prestal byť čiernobiely

Účastníčka tréningov a terapií v krízovom centre Dom na polceste, ktoré boli realizované v rámci projektu podporeného z prostriedkov ESF.

Peter Kurečaj: Boli sme pre nich atrakcia

Počas projektu realizovaného obcou Raslavice bol vyškolený a ako lektor sa zúčastňoval počítačových školení v rómskych osadách.