Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Podporené projekty

Podporené projekty

Informácie o projektoch realizovaných v rámci všetkých výziev a neschválených žiadostiach o NFP, predložených na IA MPSVR SR, s výnimkou výziev, vyhlásených Sociálnou implementačnou agentúrou. (Zdroj: ITMS)

všetky
prebiehajúce
ukončené
Chcem zobraziť aj neschválené žiadosti (Nie je možné použiť v kombinácii s výškou príspevku, prebiehajúcimi a ukončenými projektami)

Tvorba pracovných miest v obci Gemerský Jablonec

Prijímateľ: Obec Gemerský Jablonec
Výška príspevku: 48 995,92 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01

Občianska hliadka v obci Kružlová

Prijímateľ: Obec Kružlová
Výška príspevku: 43 207,88 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Prevenciou k ochrane obyvateľov a majetku

Prijímateľ: Obec Varhaňovce
Výška príspevku: 48 559,87 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Rómske občianske hliadky v obci Podhorany

Prijímateľ: Obec Podhorany
Výška príspevku: 71 345,44 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Využitie nástroja ROH na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK

Prijímateľ: Mesto Stará Ľubovňa
Výška príspevku: 65 321,39 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Podpora komunitnej práce

Prijímateľ: Obec Pribeta
Výška príspevku: 49 205,65 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianske hliadky v obci Čičava

Prijímateľ: Obec Čičava
Výška príspevku: 41 913,44 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Málinec

Prijímateľ: Obec Málinec
Výška príspevku: 20 491,12 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianska hliadka v prostredí MRK v obci Výborná

Prijímateľ: Obec Výborná
Výška príspevku: 43 327,97 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Rómske občianske hliadky pre obec Jánovce

Prijímateľ: Obec Jánovce
Výška príspevku: 48 910,96 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Tvorba komunitných aktivít ochranou rodín, budovaním občianskeho poriadku a životného prostredia MRK v meste Tisovec

Prijímateľ: Mesto Tisovec
Výška príspevku: 21 749,25 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre

Prijímateľ: Obec Hontianske Tesáre
Výška príspevku: 59 656,10 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Rómske občianske hliadky pre obec Lenartov

Prijímateľ: Obec Lenartov
Výška príspevku: 66 515,03 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianska hliadka v obci Blatné Remety

Prijímateľ: Obec Blatné Remety
Výška príspevku: 42 678,43 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianske hliadky v obci Vojčice

Prijímateľ: Obec Vojčice
Výška príspevku: 63 384,80 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Podpora komplexného rozvoja MRK v obci Kojatice

Prijímateľ: Člověk v tísni, o.p.s.
Výška príspevku: 36 339,68 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta Humenné

Prijímateľ: Mesto Humenné
Výška príspevku: 78 430,77 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianska hliadka v obci Roztoky

Prijímateľ: Obec Roztoky
Výška príspevku: 22 384,88 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianske hliadky - bezpečnosť a poriadok v obci Rakúsy

Prijímateľ: Obec Rakúsy
Výška príspevku: 85 587,00 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianske hliadky - poriadok a bezpečnosť v obci Holumnica

Prijímateľ: Obec Holumnica
Výška príspevku: 63 128,10 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianske hliadky v obci Gerlachov

Prijímateľ: Obec Gerlachov
Výška príspevku: 22 148,58 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianske hliadky ako nástroj sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Zborov

Prijímateľ: Obec Zborov
Výška príspevku: 76 540,68 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianske hliadky - bezpečnosť a poriadok v obci Kolačkov

Prijímateľ: Obec Kolačkov
Výška príspevku: 38 799,41 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Kokava nad Rimavicou

Prijímateľ: Obec Kokava nad Rimavicou
Výška príspevku: 20 823,05 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Rómska občianska hliadka ako nástroj podpory sociálnej inklúzie Rómov

Prijímateľ: Obec Liptovská Porúbka
Výška príspevku: 22 142,81 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianske hliadky v meste Hanušovce nad Topľou

Prijímateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Výška príspevku: 42 513,72 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianska hliadka v meste Zlaté Moravce

Prijímateľ: Mesto Zlaté Moravce
Výška príspevku: 41 289,38 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Cesta k pracovnej inklúzii znevýhodnených osôb z mesta Hanušovce nad Topľou

Prijímateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Výška príspevku: 89 970,86 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01

Rómske občianske hliadky v meste Sabinov

Prijímateľ: Mesto Sabinov
Výška príspevku: 76 998,09 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Spoločne pre ochranu pokoja, životného prostredia a tvorbu komunitných aktivít v MRK obce Šíd

Prijímateľ: Obec Šíd
Výška príspevku: 80 423,39 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianske hliadky a sociálna inklúzia MRK v obci

Prijímateľ: Obec Čaklov
Výška príspevku: 59 653,92 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Rómske občianske hliadky pre obec Širkovce

Prijímateľ: Obec Širkovce
Výška príspevku: 41 554,90 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Radzovce

Prijímateľ: Obec Radzovce
Výška príspevku: 36 105,00 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok v obci Žehra

Prijímateľ: Obec Žehra
Výška príspevku: 173 821,60 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK v obci Veľká nad Ipľom

Prijímateľ: Obec Veľká nad Ipľom
Výška príspevku: 45 343,03 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianske hliadky v meste Žiar nad Hronom

Prijímateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Výška príspevku: 52 397,06 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu rodín a životného prostredia MRK v obci Nitra nad Ipľom

Prijímateľ: Obec Nitra nad Ipľom
Výška príspevku: 58 819,90 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Radošina

Prijímateľ: Obec Radošina
Výška príspevku: 117 411,70 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01

Podpora zvýšenia vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej situácie Rómov v okrese Lučenec

Prijímateľ: Centrum sociálnej pomoci mladým Lučenec, n.o.
Výška príspevku: 120 101,66 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Zdravotná osveta a poradenstvo v prostredí sociálne vylúčených skupín

Prijímateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Výška príspevku: 40 418,23 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Sastipen je zdravie

Prijímateľ: Kultúrne Združenie Rómov Slovenska
Výška príspevku: 28 417,92 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Skvalitnenie sociálnej situácie obyvateľov MRK komunitnými aktivitami v obci Prenčov

Prijímateľ: Obec Prenčov
Výška príspevku: 101 940,70 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Občianske hliadky v prostredí MRK vo Fiľakove

Prijímateľ: Mesto Fiľakovo
Výška príspevku: 77 528,47 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Sociálna práca v obci Sútor

Prijímateľ: Obec Sútor
Výška príspevku: 60 223,35 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01

TSP Tisinec

Prijímateľ: Obec Tisinec
Výška príspevku: 46 112,24 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01

Sociálna inklúzia znevýhodnených občanov prostredníctvom terénnej sociálnej práce v obci Palárikovo

Prijímateľ: Obec Palárikovo
Výška príspevku: 27 218,85 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01

Terénna sociálna práca v obci Slavkovce

Prijímateľ: Obec Slavkovce
Výška príspevku: 49 413,30 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01

Podpora sociálnej inklúzie v obci Malčice realizáciou terénnej sociálnej práce

Prijímateľ: Občianske združenie Nová cesta
Výška príspevku: 49 951,57 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01

TSP Šandal

Prijímateľ: Obec Šandal
Výška príspevku: 46 658,49 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01

Podpora sociálnej inklúzie v obci Hrnčiarske Zalužany, prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce - pokračovanie

Prijímateľ: Obec Hrnčiarske Zalužany
Výška príspevku: 44 167,40 EUR
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01