Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Fotogaléria z projektov » TSP - Diakovce

Terénna sociálnej práca - najefektívnejší nástroj pomoci sociálne vylúčeným žijúcim v obci Diakovce

Výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénneho sociálneho pracovníka.