Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Fotogaléria z projektov » Zavedenie terénnej sociálnej práce v obci Boliarov

Zavedenie terénnej sociálnej práce v obci Boliarov

Výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka.