Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Fotogaléria z projektov » Podpora integrácie marginalizovaných rómskych komunít v obci Telgárt

Podpora integrácie marginalizovaných rómskych komunít v obci Telgárt

Výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov terénneho sociálneho pracovníka.