Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Fotogaléria z projektov » Podpora tvorby nových pracovných miest pre MRK v obci Nitra nad Ipľom

Podpora tvorby nových pracovných miest pre MRK v obci Nitra nad Ipľom