Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Fotogaléria z projektov

Fotogaléria z projektov

PSI subregiónu Šariš

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš je občianske združenie, ktoré si založilo svoje khow-how na zákone o sociálnych službách. Pôsobí v regióne Prešov a Sabinov.

Alcatraz

V rámci projektu Alcatraz bol priestor aj na nácvik sociálnych zručností detí z rodín. ktorých niektorý člen bol bezprostredne po výkone trestu.

Terénna sociálna práca v Letanovciach

Projekt realizovaný obcou Letanovce bol v roku 2010 prezentovaný na konferencii v Bruseli ako príklad dobrej praxe.

Brána do života

Na tréningoch občianskeho združenia Brána do života sa mladí ľudia naučili mnoho vecí. ktorí im budú prospešné. keď sa pokúsia postaviť na vlastné nohy.

Del Kham

Projekt počítačového vzdelávania a školenia lektorov v marginalizovaných rómskych komunitách v obci Raslavice sa uzatvoril výstavou fotografií v bratislavskej Artotéke.

Terénna sociálna práca v Prešove

Prešovská štvrť Stará Tehelňa je jednou z troch. pre ktoré mesto zamestnáva terénnych sociálnych pracovníkov.

Tuhrina-príklad dobrej praxe

Tuhrina bola jednou z obcí. ktorú navštívili účastníci konferencie Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu politiku 23. - 25. mája. Projekt Vytvárame nové príležitosti pre marginalizované komunity bol podporený v rámci OP ZaSI. Projekt je zameraný na motivačné a odborné vzdelávacie aktivity pre 100 príslušníkov znevýhodnených skupín.