Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Čerpanie, žiadosti o platbu

Čerpanie, žiadosti o platbu

Doručené a spracované žiadosti o platbu

Tabuľka doručených žiadostí o platbu a ich spracovanie na IA MPSVR SR (do 1.4.2014 za FSR).

Bilancia činnosti FSR

Zoznam výziev vyhlásených FSR v programovom období 2007 – 2013, bilancia podporených projektov. Zazmluvnené projekty, spracované žiadosti o platbu a verejné obstarávanie na FSR v roku 2011, ako aj ďalšie údaje týkajúce sa činnosti FSR za obdobie roka 2011.

Čerpanie

Prehľad čerpania operačných programov, zverejnený na stránke Centrálneho koordinačného orgánu.

Súhrnné žiadosti o platbu

Súhrnné žiadosti o platbu zaslané Ministerstvu financií SR.