Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Hodnotenia, analýzy

Hodnotenia, analýzy

Záverečné správy z výskumu, analýzy, zhrnutia najdôležitejších zistení z výsledkov výskumu, evaluácia.