Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe

všetky
prebiehajúce
ukončené
Chcem zobraziť aj neschválené žiadosti (Nie je možné použiť v kombinácii s výškou príspevku, prebiehajúcimi a ukončenými projektami)

Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti

Prijímateľ: BUDÚCNOSŤ, n.o.
Výška príspevku: 488 007,82 EUR
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01