Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP - platné pre štátne rozpočtové organizácie

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP - platné pre štátne rozpočtové organizácie