Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Príručka pre žiadateľa NFP - archív

Príručka pre žiadateľa NFP - archív

Už neplatné znenie

Jednotná príručka vydaná Riadiacim orgánom operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) obsahuje informácie o podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok pri všetkých dopytovo orientovaných a národných projektoch realizovaných v rámci OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3, 4.

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (verzia 2.6)  (účinná od 09. 08. 2019)

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (verzia 2.5) (typ súboru PDF, veľkosť 1 353 KB) + Prílohy (účinné od 10. 06. 2018 do 08. 08. 2019)

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (verzia 2.4) (typ súboru PDF, veľkosť 1 353 KB) + Prílohy (účinné od 06. 12. 2018 do 09. 06. 2019)

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (verzia 2.3) (typ súboru PDF, veľkosť 1 300 KB) + Prílohy (účinné od 15. 8. 2018 do 05. 12. 2018)

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (verzia 2.2)  (typ súboru PDF, veľkosť 1 368 KB) + Prílohy (účinné od 1. 6. 2018 do 14. 8. 2018)

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (verzia 2.1)  (typ súboru PDF, veľkosť 1 535 KB) + Prílohy (účinné od 1. 2. 2018 do 31. 5. 2018)

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (verzia 2.0)  (typ súboru PDF, veľkosť 1 313 KB) + Prílohy (účinné od 28. 11. 2017 do 31. 1. 2018)

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (verzia 1.3)  (typ súboru PDF, veľkosť 1 209 KB) + Prílohy (účinná od 21. 12. 2016 do 27. 11. 2017)

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (verzia 1.2)  (typ súboru PDF, veľkosť 1 209 KB) + Prílohy (účinná od 25. 7. 2016 do 20. 12. 2016)

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (verzia 1.1)  (typ súboru PDF, veľkosť 1 207 KB) + Prílohy (účinná od 30. 6. 2016 do 24. 7. 2016)

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (verzia 1.0)  (typ súboru PDF, veľkosť 1 174 KB) + Prílohy (účinná od 30. 12. 2015 do 29. 6. 2016)