Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Príručka pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty

Príručka pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty

Jednotná príručka vydaná Riadiacim orgánom operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) obsahuje informácie o podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok pri všetkých dopytovo orientovaných a národných projektoch realizovaných v rámci OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3, 4.


PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (verzia 2.7) ( PDF, veľkosť 1,4 MB) 

+ Prílohy (PDF,4,54 MB)

(účinná od 13. 12. 2019)

 

Archív