Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Logá a dizajn manuál

Logá a dizajn manuál

 

Logá a dizajn manuál, ktorý obsahuje základné pravidlá a podmienky používania log Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

 

Design manuál OP Ľudské zdroje (typ súboru PDF, veľkosť 20,02 MB) 


Usmernenie pre prijímateľov v súvislosti s používaním log:
V súčasnosti je platný Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 – 2022) pre operačný program Ľudské zdroje z júna 2015. 

Logo OP Ľudské zdroje (typ súboru PDF)
Logo ESF a EFRR (typ súboru PDF)
Logo IA MPSVR SR základný variant 1 pozitívny (typ súboru JPG)
Logo IA MPSVR SR základný variant 2 pozitívny (typ súboru JPG)