Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Metodické dokumenty

Metodické dokumenty

Riadiaca dokumentácia k projektom


Informácie, pokyny a usmernenia SO pre prijímateľov

                Podpora výkonu opatrení v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“ (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01),  
                Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí“ (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02) 
                Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí“ (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03).

 

Usmernenia RO

Informovanie a komunikácia

Schémy pomoci

Základné dokumenty SR

Základné dokumenty EÚ