O agentúre » Dopytové projekty » Alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR

Alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR

IA MPSVR SR oznamuje, že v rámci jednotlivých výziev OP ĽZ 2014 - 2020 bude priebežne aktualizovať voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy, aby sa mohli žiadatelia efektívne rozhodovať pri predkladaní ŽoNFP. 

Aktuálne oznámenie:

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 03.02.2020

Archív 2020:

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  20.01.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  02.01.2020

 

Archív 2019:

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  18.12.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  02.12.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  15.11.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  03.11.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  09.10.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  26.9.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  11.09.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  28.08.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  14.08.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  01.08.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  17.07.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  03.07.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  19.06.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  04.06.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  21.05.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  07.05.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  23.04.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  09.04.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  26.03.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  13.03.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  26.02.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  12.02.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  29.01.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 15.01.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 02.01.2019

Archív 2018

Archív 2017