Dizajn bez nazvu Aktuality » Zapojte sa do otvorenej konzultácie

Zapojte sa do otvorenej konzultácie

Zapojte sa do otvorenej konzultácie, ktorú vyhlásila Európska komisia. Ide o hodnotenie podpory na zvýšenie zamestnanosti mladých prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho sociálneho fondu. Komisia by rada poznala názory, podnety od občanov a organizácií, pričom príspevky sú vítané najmä:

  • od mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, či už dostávajú podporu z Európskeho sociálneho fondu alebo iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí,
  •  organizácií zapojených do riadenia operačných programov Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako sú členské štáty, riadiace orgány/sprostredkovateľské orgány, sociálni partneri a iní partneri,
  • organizácií zapojených do realizácie operácií v rámci Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ako prijímatelia alebo partneri projektu – verejné orgány, MVO, obce, ale aj od
  • iných organizácií, ktoré zastupujú mladých ľudí alebo s nimi pracujú, prípadne ktoré aktívne pôsobia na európskej, vnútroštátnej alebo miestnej úrovni v oblasti podpory zamestnanosti a aktívnych politík trhu práce.  

Zhromaždené informácie sa použijú na posúdenie dosiahnutého pokroku počas obdobia 2014 – 2018. Komisii to pomôže získať lepšie poznatky o tom, ako túto podporu v budúcnosti posilniť, aby bola účinnejšia a lepšie zameraná.

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka, ktorý je aj v slovenskom jazyku, a to do 16.8.2019. Viac informácií ako i dotazník nájdete TU: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_sk