Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » ZÁKAZ VŠETKÝCH NÁVŠTEV

ZÁKAZ VŠETKÝCH NÁVŠTEV

Dnešným dňom (11.3.2020) sa do odvolania vyhlasuje zákaz všetkých návštev v budove IA MPSVR SR.  
Je potrebné uprednostniť e-mailovú alebo telefonickú komunikáciu.
 
Žiadame o striktné dodržiavanie zákazu.