Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu formuláru „Podrobný harmonogram realizácie aktivít projektu“

Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu formuláru „Podrobný harmonogram realizácie aktivít projektu“

V súvislosti s povinnosťou prijímateľa predkladať poskytovateľovi v stanovených intervaloch formulár „Podrobný harmonogram realizácie aktivít projektu“ (Príloha č. 1b Príručky pre prijímateľa NFP), je prijímateľ povinný vypĺňať predmetný formulár v súlade s  pomôckou k vypĺňaniu, ktorá tvorí prílohu tohto usmernenia.

Usmernenie nadobúda platnosť dňa 6.4.2018 a prijímatelia sú povinní sa ním riadiť pri každom ďalšom predložení predmetného formuláru nasledujúcom po tomto termíne.

Zároveň uvedené usmernenie platí aj pri aktualizácii harmonogramu prostredníctvom „Oznámenia zmeny podrobného harmonogramu aktivít projektu“ (Príloha č. 3 Príručky pre prijímateľa NFP) predloženého po 6.4.2018, kedy prijímateľ taktiež postupuje v súlade s priloženou pomôckou k vypĺňaniu.  Upozornenie: V prípade oznámenia o zmene podrobného harmonogramu aktivít projektu, prijímateľ aplikuje pomôcku k vypĺňaniu na obdobie od 1.4.2018.  

Príloha 1b_Podrobný harmonogram aktivít projektu_pomôcka k vypĺňaniu (XLSX 337kB)