Dizajn bez nazvu Aktuality » Usmernenie CKO č. 6 Elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+

Usmernenie CKO č. 6 Elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+

Implementačná agentúra MPSVR SR si dovoľuje informovať všetkých používateľov verejnej časti ITMS2014+ o vydaní Usmernenia CKO č. 6 Elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+, verzia 1, s účinnosťou od 28.03.2019.

 Usmernenie upravuje spôsob elektronického prihlásenia sa do systému ITMS2014+ a spôsob využívania funkcionality elektronického podania formulárov prostredníctvom systému ITMS2014+. Cieľom usmernenia je poskytnúť technicko-funkčný popis k funkcionalitám: Prihlásenie s eID a Elektronické odosielanie formulárov v systéme ITMS2014+. Usmernenie je určené prioritne pre používateľov verejnej časti ITMS2014+ a informatívne aj pre zamestnancov riadiacich a sprostredkovateľských orgánov.

 Môžete ho nájsť na stránke Partnerskej dohody na linku: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/