Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Tím IA runners aj tento rok bežal pre vás

Tím IA runners aj tento rok bežal pre vás

Tím IA runners, teda trinásti odvážlivci reprezentujúci  Implementačnú agentúru Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prekonávali samých seba. Zapojili sa totiž do The Run 2019.

Bežecký tím IA runners si tento rok vzal východnú trať najdlhšieho štafetového behu na Slovensku. Ich trať pozostávala z 28 úsekov naprieč slovenskou krajinou. Vyštartovali v piatok 14. júna z Košíc a ich cesta viedla napríklad cez Margecany, Spišské Podhradie, Levoču, Tatranskú Lomnicu, Liptovský Mikuláš, Zázrivú a úspešne dobehli do cieľa v Tepličke nad Váhom v sobotu 15. júna. Tím IA runners beží niektorí zo štafetových behov na Slovensku už tretí rok po sebe s mottom: Bežíme pre vás. „Cieľom našich bežcov nebolo len prekonať svoje limity, či urobiť niečo pre svoje zdravie, ale najmä podporiť prácu kolegov  v rámci národných projektov a rovnako prijímateľov nenávratného finančného príspevku, ktorí pracujú priamo v terénne a symbolicky sa im tak poďakovali za ich činnosť,“ priblížil posolstvo tímu IA Runners Martin Ružička, generálny riaditeľ Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Tak ako oni zvládajú náročné situácie s ľuďmi - klientmi, tak aj bežci tímu IA runners prekonávali aj náročné chvíle a prekážky, ktoré ich pri behu čakali.  Celkovo zvládli 293 km, rozdelených do 28 náročných úsekov naprieč východnou a strednou časťou Slovenska, a to s úctyhodným časom 31:44:58.

spoločná fotka bežcov

Zástupcovia Implementačnej agentúry Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky odovzdali počas štafetového behu poďakovanie dvom subjektom zapojeným do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. „Stretli sme sa s pracovníkmi komunitného centra FAMILIARIS vo Svite a pracovníčkami nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu JEKH DROM vo Važci, aby sme im odovzdali posolstvo behu IA Runners, ktorým je symbolické vyjadrenie úcty a vďaky všetkým tým, ktorí počas celého roka poskytujú pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii. Navštívené subjekty nás srdečne privítali pekným programom, po ktorom sme spoločne  diskutovali o možnostiach súčasnej aj budúcej podpory vybraných sociálnych služieb v rámci projektov, ktoré implementuje IA MPSVR SR. Vďaka však patrí nielen týmto dvom subjektom, ale všetkým ktorí pomáhajú robiť tento svet krajším,“ uviedla riaditeľka odboru národných projektov IA MPSVR SR Zuzana Valentová.

spoločná fotka so zapojeným subjektom