Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania v procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (schéma DM – 6/2018)