Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Prihlasovanie na 2.cyklus informačných seminárov k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Prihlasovanie na 2.cyklus informačných seminárov k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pozýva na 2. cyklus informačných seminárov,  na ktorých sa dozviete základné informácie o procese deinštitucionalizácie a aktivitách národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT). Na informačných seminároch sa dozviete viac o podmienkach účasti zariadení sociálnych služieb v projekte. V rámci informačného seminára bude priestor aj na zodpovedanie prípadných otázok zo strany potenciálnych záujemcov.

Informačné semináre sa uskutočnia v mesiaci október a november 2019. 

Prihlásenie:

Informačný seminár v Trnave
Dátum: 02.10.2019
Miesto: Informačno – poradenské centrum v Trnave
Čas: od 9:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 22.9.2019 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Informačný seminár v Nitre
Dátum: 09.10.2019
Miesto: Informačno- poradenské centrum v Nitre
Čas: od 9:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 29.09.2019 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Informačný seminár v Bratislave
Dátum: 16.10.2019
Miesto: Hotel 21, Nerudova 8, 821 04 Bratislava
Čas: od 09:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 06.10.2019 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Informačný seminár v Trenčíne
Dátum: 23.10..2019
Miesto: Informačno- poradenské centrum v Trenčíne
Čas: od 9:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 13.10.2019 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Informačný seminár v Banskej Bystrici
Dátum: 30.10.2019
Miesto: Informačno- poradenské centrum v Banskej Bystrici
Čas: od 9:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 20.10.2019 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Informačný seminár v Žiline
Dátum: 06.11.2019
Miesto: Informačno- poradenské centrum v Žiline
Čas: od 9:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 27.10.2019 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Informačný seminár v Košiciach
Dátum: 14.11.2019
Miesto: Informačno- poradenské centrum v Košiciach
Čas: od 9:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 03.11.2019 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Informačný seminár v Prešove
Dátum: 15.11.2019
Miesto: Informačno- poradenské centrum v Prešove
Čas: od 9:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 3.11.2019 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Aktivity, ktoré NP DI PTT prinesie, Vám predstavia aj za účasti zástupcov všetkých partnerov národného projektu:

• Implementačná agentúra MPSVR SR- PhDr. Miroslav Cangár, PhD- expert pre deinštitucionalizáciu – Mgr. Katarína Slamená- projektová manžérka
• Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD
• Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry STU, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA FA STU – Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD
• Slovenská únia podporovaného zamestnávania – PhDr. Viera Záhorcová,PhD

Detailnejšie informácie:

Názov projektu: Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT)

Trvanie projektu: august 2018 – október 2023

  • Hlavným cieľom projektu je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov pre konkrétne zariadenie sociálnych služieb.
  • V rámci projektu sa predpokladá postupné zapájanie sa zariadení sociálnych služieb, ktoré absolvujú akreditované vzdelávanie a budú podporované pri kreovaní a práci transformačných tímov na  tvorbe transformačných plánov.
  • Podpora zapojených zariadení v rámci tohto projektu bude prebiehať až do obdobia vytvorenia transformačných plánov maximálne 23 mesiacov.
  • Viac informácií o projekte nájdete na: https://npdi.gov.sk/o-projekte/zakladne-informacie