Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove

 

 

!!!Na základe prieskumu  záujmu o účasť - Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove- sa tento seminár bude konať !!!

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  v spolupráci s IPC pre EŠIF v Prešove

pozývajú na

INFORMAČNOM SEMINÁRI (IS) PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

dňa 01.08.2018 o 10.00 hod.v Prešove, veľká zasadačka II. poschodie Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

PROGRAM INFORMAČNÉHO SEMINÁRA:

Informačný seminár sa bude konať, nakoľko sa naň zaregistrovalo viac ako 20 záujemcov. V prípade záujmu sa zaregistrujte TU  (PDF 1205 kB) v termíne do 27. 7. 2018. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 

Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk. Radi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie.