Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

OZNÁMENIE  o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce