Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Otvorenie regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Prešove

Otvorenie regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Prešove

Regionálne centrum sociálnej ekonomiky otvoril  v Prešove minister práce a sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Prvé centrum otvoril minister v auguste tohto roku v Banskej Bystrici. Pracovníci v týchto centrách budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom.Centrá vznikli v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Pracovníci v takýchto centrách, ktoré by mali byť celkovo v 7 krajských mestách, budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Zároveň poskytnú bezplatne aj projektové, právne a ekonomické poradenstvo a pomoc pri verejnom obstarávaní. Vznik regionálnych centier nadväzuje na nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Sociálne podniky bude štát podporovať priamo formou investičnej a kompenzačnej pomoci, aj príspevkami integračnému sociálnemu podniku. Zákon počíta aj s nepriamou podporou, formou daňových úľav, vytváraním dopytu prostredníctvom verejného obstarávania a cez servisné poukážky na podporu dopytu. Prvým registrovaným sociálnym podnikom na Slovensku v zmysle platnej legislatívy sa stala spoločnosť Hrhovské služby. Starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký si priamo v Prešove pri otvorení regionálneho centra prebral z rúk ministra Jána Richtera dekrét o sociálnom podniku.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky nadväzujú na nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktorý vstúpil do platnosti 1. mája 2018. V krajských mestách budú poskytovať záujemcom informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Zamestnanci centier budú pre subjekty sociálnej ekonomiky bezplatne poskytovať aj projektové,  právne a ekonomické poradenstvo (v oblasti účtovníctva, daňových a odvodových povinností ) a tiež pomoc pri realizácii verejného obstarávania s dôrazom  na uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní. 

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch bol pripravený s cieľom vytvoriť na Slovensku priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie, vniesť do sociálneho podnikania poriadok v pojmoch a regulácii, odstrániť prekážky, ktoré rozvoju sociálnej ekonomiky bránia a vytvoriť systém podpory pre sociálne podniky. Už predtým bola v legislatíve zakotvená aj podporu sociálneho podnikania, avšak veľkým problémom a bariérou rozvoja sociálnej ekonomiky bola nekompletná a roztrieštená legislatíva. To spôsobovalo, že nie je dostatočne docenená a zvýraznená.

Sociálna ekonomika uprednostňuje dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu (ako napríklad pomoc nezamestnaným ľuďom) pred dosahovaním zisku. Prostredníctvom sociálnych podnikov sa vytvorí okrem iného aj tzv. medzitrh práce, to znamená, že zamestnanci v nich budú rok alebo dva získavať pracovné návyky a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie. To už bude pre nich jednoduchšie, keďže budú mať pracovné skúsenosti. V evidencii úradov práce jestále viac ako 72-tisíc dlhodobo nezamestnaných, ktorí by mohli dostať šancu nájsť si zamestnanie práve v sociálnych podnikoch.   

Zákon vymedzuje tri typy sociálnych podnikov. Integračné sú zamerané na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb. Zamestnanci v nich budú rok alebo dva získavať pracovné návyky a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie. Podporené budú aj sociálne podniky bývania, ktoré sa zameriavajú na výstavbu, prestavbu alebo prenájom bytov ľuďom s mesačným príjmom za domácnosť maximálne vo výške štvornásobku sumy životného minima. Cieľom je vytvoriť na Slovensku priestor pre rozvoj nájomného bývania v neziskovom sektore podľa úspešne fungujúceho rakúskeho vzoru, uzatvoril rezort práce. Tretím typom sú sociálne podniky s rôznym zameraním.

zdroj: TASR a MPSVR SR