Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Opäť bežíme pre vás, príďte nás podporiť

Opäť bežíme pre vás, príďte nás podporiť

Aj vy si niekedy kladiete otázku Prečo mám bežať? Beh si môžete užívať pri východe či západe slnka. V lete, zime, daždi... Môžete sa naháňať s vetrom alebo krokomerom. Beh vám dovolí vychutnať si zbiehanie z kopcov, ale aj trápenie sa pri výbehu na vrchol. Dovolí vám vychutnať si nebo, hmlu v nížinách aj ticho noci. Vždy bude niečím výnimočný a iný. My bežíme pre vás beh plný výziev. Spoločným úsilím pomáhame všetkým tým, ktorí to najviac potrebujú.

Aj tento rok tím IA runners, teda trinásti odvážlivci reprezentujúci  Implementačnú agentúru MPSVR SR, budú prekonávať samých seba. Na mušku si vezmú východnú trať  najdlhšieho štafetového behu na Slovensku, ktorá ich povedie od Košíc po Tepličku nad Váhom.

Cieľom nie je len prekonať svoje limity, či urobiť niečo pre svoje zdravie, ale najmä podpora práce  kolegov  v rámci národných projektov a rovnako prijímateľov nenávratného finančného príspevku, ktorí pracujú priamo v terénne a symbolicky sa im tak poďakovať za ich prácu. Tak ako oni zvládajú náročné situácie s ľuďmi - klientmi, tak aj bežci tímu IA runners chcú prekonať aj náročné chvíle a prekážky, ktoré ich pri  behu čakajú.

Implementačná agentúra MPSVR SR realizuje s finančnou podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu projekty  zamerané na  sociálne začleňovanie a zamestnanosť. V rámci dopytovo-orientovaných a národných projektov podporuje organizácie, ktoré pomáhajú  osobám ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia začleniť sa do spoločnosti a  rozvíjať ich potenciál v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti.

 

Príďte podporiť tím IA runners

Beh sa uskutoční 14. - 15. júna 2019 so štartom na Hlavnej ulici v Košiciach. členovia tímu IA runners zdolajú 28 úsekov, pričom pobežia napríklad aj cez Margecany, Spišské Podhradie, Levoču, Tatranskú Lomnicu, Liptovský Mikuláš, Zázrivú a skončia v Tepličke nad Váhom. Všetky trate sú dostupné na webovom sídle organizátora behu https://therun.sk/propozicie . Budeme veľmi radi, ak ich prídete priamo na trať aj podporiť.


 V zapojených subjektoch

Predstavitelia  Implementačnej agentúry MPSV SR plánujú počas behu navštíviť mestá a obce, kde sa chcú aj osobne poďakovať  za náročnú prácu v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

 

Na facebooku

Sledujte výkony  tímu IA runners aj na www.facebook.com/iampsvr/. Štatút súťaží na FB Implementačná agentúra MSVR SR.