Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Odborný workshop implementačnej agentúry zaujal na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Odborný workshop implementačnej agentúry zaujal na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravila pre účastníkov v rámci Výročnej konferencie operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bola previazaná s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu, jeden z odborných workshopov s názvom „Keď rozprávka o troch grošoch neplatí, alebo kde ESF pomáha“.

Na workshope rozdelenom do viacerých blokov implementačná agentúra predstavila národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I., národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, národný projekt Podpora opatrovateľskej služby a posledný blok bol venovaný pomoci Európskeho sociálneho fondu v rámci dopytovo-orientovaných projektov.

Okrem odborníkov z implementačnej agentúry v rámci prezentácie národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni predstavili Matúš Ferenčík a Milada Javorová činnosť nízkoprahového denného centra Domov svätého Jána z Boha, ako aj spoluprácu tohto centra s Implementačnou agentúrou MPSVR SR. V rámci bloku venovanom národnému projektu Podpora opatrovateľskej služby predstavil návrhy systémové zabezpečenia opatrovateľskej služby profesor Andrej Mátel, ktorý v národnom projekte pôsobí ako expert v podaktivite Cezhraničná spolupráca. Skúsenosti z terénu v tomto bloku odprezentovali aj Silvia Czére a Blažej Czére z Občianskeho združenia Pro Bono, ktoré je poskytovateľom opatrovateľskej služby.

V poslednom bloku odborného workshopu implementačnej agentúry venovanom fungovaniu pomoci z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci dopytovo-orientovaných projektov vystúpil profesor Jozef Mikloško, ktorý je predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.  

Výročnú konferenciu zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje