Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Odborná konferencia na tému Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

Odborná konferencia na tému Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom práce a sociálních věcí ČR, Úradom pre verejné obstarávanie a  Trenčianskym samosprávnym krajom organizujú dňa 22. októbra 2019 v Trenčíne odborná konferencia na tému Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie.

Cieľom konferencie je zamyslieť sa nad možnosťami spoločensky zodpovedného obstarávania v kontexte sociálnej ekonomiky, na  príkladoch dobrej praxe ukázať rôzne spôsoby jeho implementácie  a podporiť tak zvýšený záujem o spoločensky zodpovedné

obstarávanie v Slovenskej republike.

Téma je určená predovšetkým subjektom štátnej a verejnej správy, ktoré riešia nákupy a objednávky tovarov a služieb prostredníctvom verejného obstarávania, ale aj registrovaným sociálnym podnikom, aby získali informácie k úspešnému zapájaniu sa do procesu verejného obstarávania a v neposlednom rade aj všetkým záujemcom o sociálne zodpovedné verejné obstarávanie.

K téme budú formou panelovej diskusie hovoriť jednak kompetentní hostia, zástupcovia štátnej a verejnej správy Slovenskej a Českej republiky a tiež inšpiratívni ľudia z praxe, ktorí už majú so sociálne zodpovedným verejným obstarávaním konkrétne skúsenosti a úspešne ho realizujú.

Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť prostredníctvom záväzného registračného formulára na priloženom linku do 11.10.2019 (počet účastníkov je obmedzený):

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczACnlZrPoj6QAW2BcqDepecOJhHnwJI8cMkY5m5_AkPtY3w/viewform 


 

Question Type
 
 
 
Multiple choice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Add option
or
ADD "OTHER"