Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » PRIHLASOVANIE UKONČENÉ - Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

PRIHLASOVANIE UKONČENÉ - Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

 

 

!!! Prihlasovanie na Informačné semináre je ukončené. V prípade väčšieho záujmu budú výhlásené nové termíny !!!

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  si Vás dovoľuje

pozvať na

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR (IS) PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

 

Termíny a miesto konania:

 

- v pondelok 16. 07. 2018 o 10,00 hod. v Trnave, Kongresová miestnosť Úradu Trnavského samosprávneho kraja Starohájska 10, 91701 Trnava.

- v utorok 17. 07. 2018 o 10,00 hod. v Košiciach, Hotel Teledom Košice, Timonova 27, 040 01 KOŠICE

- v utorok 17. 07. 2018 o 10,00 hod. v Trenčíne, Kongresova sála Úradu Trenčianskeho  samosprávneho kraja, 2. nadzemné podlažie, K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín

- v stredu 18. 07. 2018 o 10,00 hod. v Žiline, Kongresová sála  úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

- v stredu 18. 07. 2018 o 10,00 hod. v Nitre, Agroinštitút - miestnost A2, Akademická č. 4, 949 01 Nitra      


PROGRAM INFORMAČNÉHO SEMINÁRA:

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk  v termíne do 12. 7. 2018. Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania informačného seminára. V predmete e-mailu uveďte „IS TRNAVA“, „IS KOŠICE“, „IS TRENČÍN“, „IS ŽILINA“ alebo „IS NITRA“. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 

Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk. Radi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie.