O agentúre » Aktuality » Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Košiciach

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Košiciach

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

 v spolupráci s 

Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF

si Vás dovoľujú pozvať na

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Košiciach 

v rámci výziev:

 

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA:

  • streda 22. novembra 2017 o 9,00 hod. v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice

 

PROGRAM SEMINÁRA

8,30 – 9,00                                          REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

9,00                                                      OTVORENIE SEMINÁRA a PREZENTÁCIA IPC

9,00 – 10,00                                       PREZENTÁCIA výzvy č. OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01: 

Základné informácie o výzve 

Podmienky poskytnutia príspevku

10,00 – 10,30                                     DISKUSIA, KONZULTÁCIE

10,30 – 11,00                                     PRESTÁVKA

     REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 

11,00 – 12,00                                     PRÍRUČKA PRE  ŽIADATEĽA o nenávratný finančný príspevok 

12,00 – 12,30                                     PRESTÁVKA

12,30                                                   OTVORENIE SEMINÁRA

12,30 – 13,30                                     PREZENTÁCIA výzvy č. OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01:

  Základné informácie o výzve

Podmienky poskytnutia príspevku

13,30 – 14,00                                     DISKUSIA, KONZULTÁCIE

14,00      ZÁVER

 

Prezentácie: 

PREZENTÁCIA výzvy č. OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 

PREZENTÁCIA výzvy č. OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

PRÍRUČKA PRE  ŽIADATEĽA o nenávratný finančný príspevok 

 

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk . Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania odborného seminára. V predmete e-mailu uveďte „IS KOŠICE". Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 

Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.skRadi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie.