Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Košice majú svoje regionálne centrum sociálnej ekonomiky

Košice majú svoje regionálne centrum sociálnej ekonomiky

Minister práce a sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter otvoril 3.októbra 2018 Regionálne centrum sociálnej ekonomiky  v Košiciach. Ide už o tretie takéto centrum na Slovensku, prvé otvroil minister v auguste tohto roku v Banskej Bystrici a v septembri zas v Prešove. Pracovníci v týchto centrách budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Centrá vznikli v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Pracovníci v regionálnych centrách sociálnej ekonomiky  budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Zároveň poskytnú bezplatne aj projektové, právne a ekonomické poradenstvo a pomoc pri verejnom obstarávaní. Vznik regionálnych centier nadväzuje na nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. 

Sociálna ekonomika uprednostňuje dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu (ako napríklad pomoc nezamestnaným ľuďom) pred dosahovaním zisku. Prostredníctvom sociálnych podnikov sa vytvorí okrem iného aj tzv. medzitrh práce, to znamená, že zamestnanci v nich budú rok alebo dva získavať pracovné návyky a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie. To už bude pre nich jednoduchšie, keďže budú mať pracovné skúsenosti. V evidencii úradov práce je stále viac ako 72-tisíc dlhodobo nezamestnaných, ktorí by mohli dostať šancu nájsť si zamestnanie práve v sociálnych podnikoch.  


Sociálne podniky bude štát podporovať priamo formou investičnej a kompenzačnej pomoci, aj príspevkami integračnému sociálnemu podniku. Zákon počíta aj s nepriamou podporou, formou daňových úľav, vytváraním dopytu prostredníctvom verejného obstarávania a cez servisné poukážky na podporu dopytu. Zákon o sociálnej ekonomike počíta s tromi druhmi sociálnych podnikov. 

Môže ísť o integračné podniky, ktoré budú zamerané na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb. V nich získajú zamestnanci základné pracovné návyky pred vstupom na klasický trh práce. Druhým typom sú  sociálne podniky bývania, ktoré budú realizované podľa úspešného rakúskeho vzoru, zamerané na výstavbu či prerobenie bytov pre ľudí s mesačným príjmom vo výške 4-násobku životného minima na domácnosť. Tretím typom sú sociálne podniky rôzneho zamerania.