Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

 

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre žiadateľov k výzve:

- OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

OP ĽZ 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej

kurately v náhradnom rodinnom prostredí

 

Termín a miesto konania:

- štvrtok 13. júna 2017 od 10,30 / do 14,00 hod., Hotel Saffron Bratislava, Radlinského 27, Bratislava

 

PROGRAM SEMINÁRA

10,30 - 11,00 Registrácia účastníkov

11,00 Otvorenie seminára k výzve č. OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

11,00 - 11,50 Prezentácia výzvy

11,50 - 12,10 Prestávka

12,10 - 12,40  Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo-orientované projekty

12,40 - 14,00  Diskusia, konzultácie

 

Zašlite nám otázky, prípadné podnety na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk. Radi Vám na ne odpovieme počas seminára formou prezentácie či diskusie.