Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

si Vás dovoľuje pozvať  na

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV

k výzve:

- OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

 

Termín a miesto konania:

- štvrtok 08. júna 2017 v Banskej Bystrici

- utorok 13. júna 2017 v Bratislave

 

Presný čas a miesto konania informačného seminára budeme komunikovať v priebehu druhej polovici mesiaca máj. 

 

V prípade záujmu o účasť zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk. Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania.